Pagament online

1. Afegir import

En el requadre que trobaras sota, has d’introduir l’import a pagar.

2. Confirmar import

Un cop afegit l’import, fes clic al botó ¨Confirmar import¨.

 

3. Dades personals

Per poder verificar el pagament, hauras d’introduir unes dades personals.

4. Realitzar pagament

Hauras de clicar a ¨Realitzar pagament¨.

Llavors, seràs redirigit a la pàgina del banc, i hauras de clicar ¨Realitzar pagament¨.